2009. májusában új törvény fogadott el az országgyűlés a vetőmagok licencdíjára.

A lényeges pontjai:
– Ezentúl a saját célú továbbvetést is licencdíj terheli a 20 hektárnál nagyobb területen gazdálkodóknál.
– A díjfizetési kötelezettség az újravetés időpontjában keletkezik, a fizetési határidőt a nemesítő (fajtajogosult)
határozza meg.
– Mértéke az adott faj legalacsonyabb szaporítási fokára előírt licencdíj fele, a konkrét összeget a vetésidő
előtt hirdetik meg.

A fajtajogosultak várhatóan közös szervezetet hoznak létre az elszámolás végrehajtására, és már az őszi szezonban
érvényesítik a törvény-adta jogukat.
A 2009. évi XXVII. törvény (egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról) itt található. Benne, a 4. oldaltól olvashatunk a növényfajta oltalomról.