BALTACÍM

A baltacím elsősorban a száraz vidékek – sülevényes, sekély termőrétegű, meszes talajok – értékes évelő, pillangós szálas takarmánynövénye. Termesztésének csak ott van jelentősége, ahol a lucerna és a vörös here termesztése már nem gazdaságos. Talajvédő növény. A baltacím a legeltetést is jól bírja, étrendi hatása is jó, zölden sem puffaszt, ezért legeltetéssel is jól hasznosítható szántóföldi pillangós takarmánynövény.

Élettartama mindig a termőhelyi viszonyoktól függ. /2-6 év/. Gyökérzete fejlett karógyökérzet, amely nagyon jól alkalmazkodik a talajok minőségéhez. Rizómája erősen elágazik és mélyebben helyezkedik el, mint a lucernáé. /Ezért lehet a baltacímet legeltetni./ Szára gyengén szőrözött, gyér levélzetű és 40-80 cm magas. Levélzete összetett, hosszú, közös nyélen páratlanul szárnyalt. Virágzata füzéres fürt. A virágok színe rózsaszín árnyalatú, sötétebb erekkel. A baltacím jó mézelő, idegen-termékenyülő növény. A megporzást rovarok, főleg a házi méhek végzik. Termése egymagvú, zárt, lapos hüvely, melynek mind a két oldala hálózatosan erezett. A mag nehezen fejthető ki a hüvelyből, ezért rendszerint rajta hagyják a magon /hámozatlan baltacim/. A mag vese alakú és világos-barna színű. A hámozott mag ezermag-tömege 13-15 g.

A baltacím az éghajlattal szemben igénytelen. A nyári meleget, a szárazságot és a téli fagyokat jól bírja.

A feltalajjal szemben sokkal igénytelenebb, mint a lucerna, csak az altalajjal szemben igényes. A sovány, sekély termőrétegű, erodált kavicsos feltalajú talajokon is termeszthető, ahol elegendő mész van a talajban és nincs magasan az altalajvíz. Jól termeszthető meszes homoktalajokon is, bár itt csak 3-4 évig tart ki. Szikes talajokon nem érdemes termeszteni

A baltacímet úgy iktassuk be a növényi sorrendbe, hogy 4-5 évnél korábban ne kerüljön ugyanabba a táblába. Egyébként az elővetemény igénye és az utóhatás vonatkozásai mindenben azonosak, illetve nagyon hasonlítanak a lucernáéhoz.

A baltacím trágyázása hasonló a vörös here és a lucerna trágyázásához, de tápanyagigénye kisebb, mint a lucernáé. Talajelőkészítése is azonos a lucernáéval.

A baltacímet önmagában, vagy pázsitfűfélékkel /csomós ebír, magyar rozsnok stb./ társítva vetjük. Vethető tisztán, vagy takarónövénnyel, tavasszal vagy nyár végén. A legjobb takarónövény itt is a tavaszi árpa, ezen kívül vethetjük még a ritkább őszi gabonákra is. A többi herefélékhez hasonlóan a tavaszi vetés biztosabb, mint a nyárvégi telepítés. A vetés mélysége 2-3 cm-nél akkor se legyen mélyebb, ha tisztán telepítjük. A baltacímet gabona-sortávolságra vetjük. A vetőmagszükséglet folyóméterenként 100-120 mag /ez hámozott magból 120-130 kg/ha, hámozatlan vetőmagból 130-150 kg/ha-nak felel meg/. Pázsitfüvekkel társítva a fele vetőmag is elég.

A baltacím második évben adja a legnagyobb termést, de a vetés évében is adhat egy kaszálást. Legeltetni a telepítés évében nem szabad. Rendszerint a lucerna után, május közepén van a baltacim első kaszálása. Az a helyes, ha virágzás kezdetén kaszáljuk. A baltacím gyorsan szárad, de a levélpergés miatt jó minőségű széna csak korszerű szénakészítési eljárásokkal készíthető belőle. Ha a második kaszálásra keveset ad, akkor helyesebb, ha legeltetéssel hasznosítjuk. Magnak általában az első kaszálást lehet meghagyni, mivel a második kaszálásból csak jó talajon foghatunk magot. /Legjobb az utolsó év első kaszálását meghagyni./

 


FEHÉRHERE FAJTÁK

HUIA (EU 1972., Új-zélandi)

Ploiditás: diploid

Nagylevelő fajta

A rágást, tiprást jól bírja.

Sarjadzó képessége kiváló. A talajok tekintetében nem válogatós, de a növény mészigényes és sok foszfort és káliumot kíván.

Hosszú élettartamú fajta, előnyösen társítható többéves olaszperjével 2-3 kultúrában.

Vethető tavasszal és ősszel is. 1 – 2,5 cm mélyre vessük 12 vagy 24 centiméteres sortávra.

Tiszta telepítésben, de keverékben kifejezetten értékes takarmányt biztosít. Nagyon jól konkurál az angolperjével, csomós ebírrel csakúgy, mint a csenkesz félékkel.

Télállósága kiemelkedő.

Vetésnorma: 3 – 5 kg/ha keverékben.

Hasznosítás: kaszálásra és legeltetésre egyaránt. 3-4 kaszálás/év.

Rozsda rezisztenciája jó.

 

LIFLEX (DSV, német, 2013.)

korai

Egészséges fajta: alacsony a Sclerotiniával szembeni érzékenysége.

Alacsony cianid tartalom

Sűrű állományt alkot

 

KLEMENT (cseh)

kis és közepes méretű levelek, középzöld színű. Az egyedek gyakorisága fehér jegyekkel alacsony. Virágzás ideje közepes. A fajta alkalmas legelőkre, állandó kultúrákra vagy pázsitba.

Évelő, tavasszal gyorsan megéled.

 

korcs (svéd) here

AURORA (kanadai)

Kaszálva és legelőnek egyaránt használható

Gyökere jól elágazó, a szára alacsony

Mélyfekvésű nedves területekre

Toleráns a rosszul lecsapolt talajra, vízborítás toleranciája 7-14 nap

Kiváló télállóképesség

Télállóképessége és a szárazságtűrése jó.

Optimális pH 5,7-7,0, savasság-tolerancia: mérsékelt, lúgosság-tolerancia: alacsony és mérsékelt, sótartalom-tolerancia: alacsony

Felfújódás veszély, lólegeltetés mértékkel tanácsos

 


 

SZARVASKEREP

Szárazságtűrő, évelő (2-4 éves) takarmánynövény.

Gyökérzete mélyre hatoló karógyökér, sok elágazással. Szára 15-40 cm hosszú, elágazó és kissé elfekvő. Levélzete hármasan összetett, de van két lomblevélhez hasonló pálhalevele is. Virágzata ernyő alakú virágzat, amelyben 6-8 virág van. Színe narancssárga. Idegen termékenyülő, a beporzást rovarok végzik. Termése 4-6 magvú hüvely. Magja fényes, vöröses sötétbarna színű, alakja lapított gömb. Ezermag-tömege 1,2-1,3 g.

A kaszálók és legelők telepítésekor kisebb arányban (5-10%) kívánatos felvenni.

A dombvidékitől egészen alhavasi övbe is felhatol. A meleg, mérsékelten száraz vagy üde, tápanyagokban és bázisokban gazdag, laza vályogtalajokon él. Nyers talajokon is megtelepszik, talajjavító hatású, A szarvaskerep különböző fekvésű – száraz, üde, nedves – legelőkön és réteken gyakori, értékes, elterjedt pillangósvirágú növény.

Bő hozamú réteken, mészkövön kialakult sovány gyepekben, kavicsgödrökben, legelőkön, cserjések szegélyén, száraz lejtőkön, útszéleken, rézsűkön található. Savanyú kémhatású barna erdő-, ill. homoktalajon, öntéstalajon, csernozjom talajon, sekély termőrétegű, lejtős vagy erodált talajon egyaránt termeszthető. Öntözéssel a szikes talajokon is érdemes termeszteni.

A telepített száraz fekvésű, dombvidéki gyepekben is van jelentősége, mind a legelő, mind a kaszáló típusú és a szilázs-alapanyagot adó társításban.

Jól bírja a szárazságot is, de nagyobb termést csak a csapadékosabb Nyugat-Dunántúlon ad. Az öntözést is meghálálja, és a fagyra sem érzékeny.

Vethető kora tavasszal, vagy nyár végén, de általánosabb a tavaszi vetés. Ha gyepkeverékbe vetjük, akkor a hasznosítási célnak megfelelő pázsitfüvekkel és pillangósokkal társítjuk /réti csenkesz, csomós ebír, vörös here, stb./.

Vetőmag-szükséglete tiszta vetés esetén 14-16 kg/ha. Füvesherés keverékekben mindig a természeti viszonyok és a termesztési cél határozza meg a szarvaskerep vetőmag-arányát.

A második évtől kezdve ad teljes termést, de a tavasszal vetett szarvaskerep már a telepítés évében is adhat egy kaszálást. Egyébként rendszerint csak egyszer érdemes kaszálni. A sarjút legeltetéssel lehet hasznosítani.
Zöldetetésre virágzás előtt kaszáljuk, mert később megkeseredik. Jobb, ha szénát készítünk belőle, ami egyébként elég nehéz, mert a szarvaskerep levelei erősen peregnek.

Jó méhlegelő, kitűnő takarmánynövény. szarvaskerepet fiatalon és virágzás idején zöld állapotban az állatok általában szeretik, és szénáját is szívesen fogyasztják. A lovak viszont nem kedvelik, sőt gyakran kerülik.

Főleg a gyepek növénytársulásában jelentős évelő, pillangós takarmánynövény. Szántóföldi szálas takarmánynövényként, tisztán vetve csak olyan talajokon érdemes termeszteni, ahol az értékesebb pillangósok /lucerna, vörös here/ termesztése már nem gazdaságos.

Termése kevesebb és minősége is gyengébb, mint az értékesebb pillangósoké. Előnye ugyanakkor a hosszú élettartam, – általában 4-5 év -, de kedvezőbb körülmények közt tovább is kitart. Emellett nagyon jól sarjadzik és nagyon igénytelen takarmánynövény.

Az átlagos szénatermés 2 t/ha körül van.


 

LUCERNA

(Medicago sativa, Luzerne)

Termesztési irány: Zöldtakarmány, szilázs, szenázs, széna, lucernaliszt vagy granulátum készítés.

Biológiai jellemzők: Mély termőrétegű, jó vízgazdálkodású, meszes vagy közömbös kémhatású, középkötött, tápanyagokban gazdag talajokra van szükség. A magas talajvizet nem tűri, az altalajra is igényes.

Helye a vetésforgóban: Előveteményre igényes. Jó előveteményei nyár végi telepítésnél őszi árpa, korai búza, repce. Utána legjobbak a kapások (burgonya, cukorrépa, stb.) és jó előveteménye az őszi búzának.

Talajelőkészítés, vetés: Vetéséhez aprómorzsás, nyirkos és a vetésmélységig porhanyó, alatta ülepedett magágyat kell készíteni. Nyár végén (augusztus 10- 25.), legcélszerűbb a (takarónövény nélküli) tiszta vetés. Gabona-sortávolság (12 cm) esetén 12-13 millió/ha csíra (ezermagtömeg: 2,0-2,4 g) 25-30 kg/ha mag szükséges. A vetés mélysége a talaj kötöttségétől függően 2-4 cm legyen.
Tápanyag-igény: Tápanyagigényes: 1 t szénával 27 kg N-t, 7 kg P-t és 17 kg K-t, 3 kg Ca-t és 2,5 kg Mg-t vesz fel, a N jó részét a levegőből vonja ki. A kezdeti fejlődéshez adott 40-70 kg/ha N-hatóanyag jó eredményt ad. Álló lucernások a kisadagú (30-40 kg/ha hatóanyagú) N-fejtrágyát, főleg savanyú pH mellett, meghálálják.

Károsítók, ápolás: Betegségei: baktériumos hervadás, baktériumos szárfoltosság, baktériumos levélsárgulás, lucerna mozaikvírus stb. Kártevői: csipkézőbogarak, hamvas vincellérbogár, fekete vincellérbogár, bagolypille hernyó, pattanóbogarak lárvái stb.

Ápolása: sarjadzás előtti fogasolás, felfagyás esetén hengerezés. A telepítés előtti és az álló lucernák vegyszeres gyomirtása, arankairtás. Gomba- és rovarölő-szeres kezeléseket csak járványszerű fellépés illetve gradáció esetén célszerű alkalmazni.

Betakarítás: Új lucernások első kaszálásával várjuk meg a teljes virágzást. A virágzás kezdetén lévő lucerna adja a legtöbb emészthető tápanyagot. Évente egy kaszálásával várjuk meg a teljes virágzást, az utolsó kaszálást október elejéig fejezzük be. Az álló lucerna első növedékének kaszálásával nem célszerű a virágzás elejét megvárni, mert romlik a takarmány minősége és csökken a sarjú mennyisége. Az egyes kaszálások között 5-6 hét telik el.


 

VÖRÖSHERE

(Trifolium pratense, Rot-Klee)

Termesztési irány: Zöldtakarmány, szilázs, szenázs, széna, liszt készíthető belőle.

Biológiai jellemzők: Talajjal szemben igénytelenebb, mint a lucerna, a barna erdő- és sekély termőrétegű talajok növénye, de a termőrétegnek jó vízgazdálkodásúnak kell lennie. Mészkedvelő, de 6 pH-ig elviseli a mészhiányt. A csapadékosabb és mérsékelten meleg időjárást kedveli, a téli fagyokat jól bírja, de a felfagyásra érzékeny.

Helye a vetésforgóban: Jó előveteményei a kapások vagy őszi kalászosok, rossz előveteményei a hüvelyesek, főleg a bükkönyfajok. Önmaga után 4 évig ne következzen.

Talajelőkészítés, vetés: Aprómorzsás, nyirkos magágyat kell készíteni a vetéshez. Nyár végén (augusztus 1 – 31.), célszerűbb a takarónövény nélküli vetés. Gabona sortávolságra (12 cm) vetjük, tiszta vetésben 8-10 millió/ha csíra (ezermagtömeg: diploid 1,4-1,9 g, tetraploid 2,5-2,8 g) 16-18 kg/ha mag, takarónövénnyel 10-11 millió/ha csíra, 19-21 kg/ha mag szükséges.

Tápanyag-igény: Tápanyagigényes: 1 t szénával 23 kg N-t, 5 kg P-t és 20 kg K-t vesz fel, a N jó részét a levegőből vonja ki. A P- és K-igényét alaptrágyázással kell kielégíteni, a kezdeti fejlődéshez 30-40 kg/ha N-hatóanyag jó eredményt ad. A második évben a kisadagú (30-40 kg/ha hatóanyagú) nitrogén fejtrágyát meghálálja.

Károsítók, ápolás: Betegségei: virágzöldülés, gyökérvész, herefoltosság, herefélék rozsdája stb. Kártevői: csipkézőbogarak, vincellérbogár, bagolypille hernyó stb.

Ápolása: sarjadzás előtti fogasolás, felfagyás esetén hengerezés. A tiszta telepítés (telepítés előtti) és az álló vöröshere vegyszeres gyomirtása, arankairtás. Gomba- és rovarölő-szeres kezeléseket csak indokolt esetben (járványszerű fellépés illetve gradáció esetén) célszerű alkalmazni.

Betakarítás: Első évben a takarónövény után rendszerint egy kaszálást ad, amit szeptember végéig fejezzünk be. A tiszta vetésűt ne kaszáljuk a telepítés évében, hagyjuk megerősödni. A második évben általában kétszer kaszálható. Az első kaszálásra bimbózáskor, a másodikra virágzás elején kerüljön sor. 8-9 t/ha zöldtömegének renden szárítása nagy felkészültséget igényel.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?